news

Еволюция: Гората в Пирин тръгна към върха

Еволюция: Гората в Пирин тръгна към върха
 
 

Докато псевдоеколози плашат с апокалипсис в Пирин, гората буквално тръгна към върха. Изключителното явление е констатирано при разработването на новия план за управление на парка. За него съобщи проф. д-р Александър Ташев от Лесотехническия университет по време на общественото обсъждане на проекта миналия петък в Банско.


При положение че горският пояс от иглолистни дървета достига приблизително 2000 метра, е установено, че горната граница на насажденията от бяла и черна мура се е качила не с един и два, а с няколкостотин метра по-високо, навлязла е в клека и в момента има фиданки, които след десетина години ще се превърнат в нови масиви. Т.е. подобряването на състоянието на фонда е безспорен факт. За последните 10 години дървета са завзели допълнително 20 000 декара. При инвентаризация през 2004 г., когато е изработван предишният план, горите са били 230 000 дка, а днес вече са 250 000 дка и това се дължи на самозалесяване.


В Пирин са се появили и много нови биологични и ендемични видове, коментираха по време на обсъждането експерти. По време на теренната работа са открити нови 8 вида от висшата флора и са добавени 36 във високопланинската.
53% от цялата сухоземна бозайна фауна в страната е налична в планината. Регистрирани са 3 нови вида прилепи и 2 нови от групата на дребните бозайници. Съставът на птиците е увеличен със 7, а рибите в парка са само 4 вида.


62-ма специалисти са изработили финалния вариант на 367-страничния план за управление, който ще зададе параметрите за ползване и насоките за управление на територията на парка в следващата декада. Те дадоха своите заключения по отношение на въздействието върху околната среда през последните години. Развитието на ски туризма не е увредило флората и фауната, няма замърсяване и на почвите и водите.

Снежна покривка
Банско
0 см
Бъндеришка поляна
5 см
Тодорка
20 см
Лифтове
Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница Б
Влек Чалин
Църна Могила
Писти
Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Банско
Чалин Валог
Бъндеришка поляна
Шилигарника
Плато
Тодорка

Заявка за резервация

За да изпратите заявка, моля попълнете всички полета на формата вдясно или пишете на email:

res_bansko@balkanholidaysint.com
E.g., 23.11.2017
E.g., 23.11.2017