news

Обявление за ски учители

Обявление за ски учители
 
 

„Юлен“ АД, в качеството си на концесионер на “Ски зона с център град Банско“, уведомява всички ски учители, които имат желание да работят на територията на  концесионната зона, че започва набиране на документи за упражняване на ски учителска дейност в рамките на ски зоната. Молбите се приемат в офиса на дружеството, намиращ се на адрес:  гр. Банско, ул. Пирин № 94 от 09:00 до 18:00 часа всеки работен ден в периода от 20.11.2015 год. до 10.12.2015 год.
Към молбата за издаване на ски карта желаещите следва да представят следните документи:

1. Удостоверение от БФСки за съответното ски училище
2. Удостоверение за ски инструктор
3. Инструкторска карта/за месторабота/, подпечатана от съответното ски училище
4. Инструкторска карта – пластика
5. Планинска застраховка, валидна за сезон 2015-2016 год.
6. Списък  на ски учителите, работещи към съответното ски училище, подписан и подпечатан от директора на ски училището.
 

Снежна покривка
Банско
0 см
Бъндеришка поляна
5 см
Тодорка
20 см
Лифтове
Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница Б
Влек Чалин
Църна Могила
Писти
Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Банско
Чалин Валог
Бъндеришка поляна
Шилигарника
Плато
Тодорка

Заявка за резервация

За да изпратите заявка, моля попълнете всички полета на формата вдясно или пишете на email:

res_bansko@balkanholidaysint.com
E.g., 24.11.2017
E.g., 24.11.2017