news

„Юлен“: Рухна лъжата на мотивираните еколози

„Юлен“: Рухна лъжата на мотивираните еколози
 
 

От публикация във вестник „Капитал“, радващ се на традиционна взаимна близост с шепа мотивирани еколози, се запознахме с доклада на Междуведомствената работна група, създадена със Заповед № Р-14/21.01.2015 г., и с проекта за решение на Министерски съвет. Предвид факта, че темата засяга най-известния и успешен зимен курорт на България, наричан в чужбина „Зимната столица на Балканите“, в качеството ни на дружество-концесионер на ски зона Банско, изразяваме следното становище:


На първо място окончателно рухна тиражираната от години теза на зелените и гравитиращите около тях медии за нарушения при изграждането на ски зона Банско. В ски зона Банско няма констатирани нарушения. След пълно съгласуване с държавата и закона, изпълненото в зоната е единствено и само планираното. Философията на проекта се простира върху цялата ски зона, а не върху част от нея. Всички знаем колко много кабинети се занимаваха с решаването на проблемите на ски зона Банско. Но това е първото българско правителство, което имаше доблестта и експертизата да се произнесе категорично, да установи фактите и да каже цялата истина. Тази експертна оценка се основава върху задълбочената оценка на създадената от МС междуведомствена комисия, включваща най-елитни специалисти във всички области. Тази комисия нямаше страх да установи факти, дадености и обстоятелства, за които ние отдавна говорим.

Приемаме извода на работната група, че на концесия е дадена територия, върху която следва да бъдат разположени отделните концесионни обекти. На ниво ТУП не е налице конкретно инвестиционно планиране, което да даде площта на всеки един от обектите. Затова определянето на площ е прогностично. Площта може да бъде определена на базата на отделните инвестиционни проекти, които са съгласувани от държавата. Затова е логично да се приеме становището на групата – проблемът да бъде решен чрез окончателно изясняване на фактите.

Предложеният доклад на работната група и проекторешението на МС не дават нищо повече и не облагодетелстват „Юлен“ АД, а само установяват действителните факти и изчистват недоразуменията, налични в момента действащия концесионен договор. Реално всички концесионни обекти са станали държавна собственост от момента на тяхното изграждане. Считаме, че не е налице каквото и да е правно основание за увеличаване на размера на вече определеното и договорено концесионно възнаграждение, но заради добрия тон сме склонни да дискутираме и да стигнем до взаимно приемливо решение. Надяваме се на отговорно държавническо отношение към решаване на този проблем, защото той осигурява поминъка на цял регион на страната и е важен фактор за състоянието на икономиката.

След толкова проверки на прокуратурата, ДНСК, всички контролни органи в държавата и министерства, и предвид ясните заключения на независима експертна работа на междуведомствената група за незаконност в ски зона банско повече не може да се говори. Истината вече е налице – проверена и доказана от водещите независими експерти от междуведомствената група. Това е финалната истина, колкото и тя, вероятно, да е неприятна за определен кръг хора. Ето защо всяко последващо опетняване на името ни и поставяне под съмнение на законността на действията ни като концесионер задължително ще бъде последвано от съдебен иск.

„Юлен“ АД

Снежна покривка
Банско
0 см
Бъндеришка поляна
0 см
Тодорка
0 см
Лифтове
Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница Б
Влек Чалин
Църна Могила
Писти
Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Банско
Чалин Валог
Бъндеришка поляна
Шилигарника
Плато
Тодорка

Заявка за резервация

За да изпратите заявка, моля попълнете всички полета на формата вдясно или пишете на email:

res_bansko@balkanholidaysint.com
E.g., 18.10.2017
E.g., 18.10.2017