news

Вадят от ЮНЕСКО туристическите зони в Пирин

Вадят от ЮНЕСКО туристическите зони в Пирин
 
 

Изключване на туристическите зони в Пирин от ЮНЕСКО иска Консултативният съвет по изработването на новия план за управление на парка. Решението е взето, като от 21 гласа 17 са били „за“, 3 „против“, а 1 се е въздържал. То ще бъде предоставено на Министерството на околната среда и водите (МОСВ), което трябва да задейства процедурата.


Становището на съвета е за предложените от изпълнителите на поръчката за новия план „Пролес инженеринг“ 3929 хектара за туризъм, което представлява 9,7% от парка. Тези зони, разбира се, остават в границите на Национален парк “Пирин“ и тяхното управление се осъществява съгласно Закона за защитените територии.
„Така над 90% от Пирин остава забранена за човешка дейност и намеса, но същевременно се дава възможност за развитието на туризма в останалите по-малко от 10%“, съобщават от Национална гражданска коалиция „Природата за хората“, чиито представители участват в Консултативния съвет.


До 2008 г. извън ЮНЕСКО са 12 000 хектара, но тогавашният министър на околната среда и водите Джевдет Чакъров предлага включването им. Номинацията е утвърдена през 2009 г. от наследника му Нона Караджова и така целият Пирин, с изключение на буферната зона, която е 2,2%, е блокиран за човешка намеса.


„В рамките на Европейския съюз това е единственият случай, в който такава голяма територия цялостно е включена, при това след непрозрачна процедура, без провеждане на задължителните обществени обсъждания. Не са спазени принципите на Хартата за устойчиво развитие на ООН, съгласно която отчитането на социално-икономическите и демографски фактори, както и мнението и желанието на местните власти и общности е задължително“, обясняват от „Природата за хората“.

Снежна покривка
Банско
0 см
Бъндеришка поляна
0 см
Тодорка
0 см
Лифтове
Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница Б
Влек Чалин
Църна Могила
Писти
Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Банско
Чалин Валог
Бъндеришка поляна
Шилигарника
Плато
Тодорка

Заявка за резервация

За да изпратите заявка, моля попълнете всички полета на формата вдясно или пишете на email:

res_bansko@balkanholidaysint.com
E.g., 18.10.2017
E.g., 18.10.2017