Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:00, ски лифтове 08:45 - 16:15.

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
0 cm
Тодорка
0 cm

Времето

sunday 19
AM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 10 max. 11
humidity 68%
wind 15 km/h
PM
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 11 max. 13
humidity 74%
wind 15 km/h
NIGHT
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 14 max. 14
humidity 57%
wind 20 km/h
monday 20
AM
nightclear
clear
snow - cm
min. 7 max. 12
humidity 74%
wind 10 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 8 max. 10
humidity 60%
wind 10 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 10 max. 11
humidity 56%
wind 10 km/h
tuesday 21
AM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 5 max. 8
humidity 76%
wind 10 km/h
PM
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 4 max. 6
humidity 88%
wind 10 km/h
NIGHT
daylightrain
light rain
snow - cm
min. 5 max. 6
humidity 77%
wind 15 km/h
wednesday 22
AM
nightlightsnow
light snow
snow 3 cm
min. -1 max. 2
humidity 90%
wind 30 km/h
PM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. -1 max. 1
humidity 73%
wind 15 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 3 max. 3
humidity 60%
wind 5 km/h
thursday 23
AM
nightclear
clear
snow - cm
min. 2 max. 2
humidity 52%
wind 10 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 5 max. 8
humidity 34%
wind 15 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 9 max. 9
humidity 23%
wind 15 km/h
friday 24
AM
nightclear
clear
snow - cm
min. 8 max. 9
humidity 31%
wind 15 km/h
PM
dayclear
clear
snow - cm
min. 10 max. 12
humidity 27%
wind 10 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 13 max. 13
humidity 27%
wind 5 km/h

Правила за наем ски оборудване

Oбщи правила и условия за наемане на ски/сноуборд оборудване от ски-гардеробите, менажирани от „Юлен“ АД, гр.Банско

1. Настоящите Общи правила и условия регламентират реда и начина за наемане на ски/сноуборд oборудване от Ски гардеробите, менажирани от Юлен АД и правилата за ползване на наетото оборудване. Те са валидни и се прилагат за клиентите на всички ски гардероби, менажирани от „Юлен“ АД, а именно: ски гардероб Начална станция, Ски гардероб Атомик, Ски гардероб Бъндеришка поляна, Ски гардероб Елит, намиращ се в „Кемпински Гранд Арена Банско“.  

2. Настоящите Общи правила и условия са поставени в Ски гардеробите и са публикувани на сайта banskoski.com, като Юлен АД си запазва правото да ги актуализира, в съответствие с действащото законодателство.  

3. Предоставяното под наем оборудване в ски гардеробите на Юлен АД се поддържа и настройва от квалифицирани служители на Юлен АД. Периодично се извършва и тестване за годността и настройката на автоматите през машина Speedtronic, сертифицирана от австрийската фирма Wintersteiger. По-този начин се стремим да предоставим качествено и безопасно оборудване за всички наши клиенти.

4. Цените на предоставяните в ски гардеробите на Юлен услуги, по видове оборудване и възрастови категории са обявени на табла във всеки един от гардеробите и на интернет страницата banskoski.com. Моля имате в предвид, че детската ски екипировка е до: № 35 обувки и дължина на ските до 130 см.

5. За да наеме ски/сноуборд оборудване клиентът следва да направи регистрация в систeмата Easyrent, чрез попълване на регистрационна форма на терминали, разположени в ски гардеробите или чрез специално разработена онлайн платформа, достъпна чрез линк от сайта banskoski.com.  За извършването на регистрация клиентът следва да предостави следните данни: имена, дата на раждане, административен адрес, код на населено място, град, държава, място за настаняване, тел.номер или ел.поща. Попълването на всички тези данни са необходими като стъпка за сключване на договор за „наем на ски/сноуборд оборудване“ и за изпълнение на произтичащите от него задължения. Попълването на телефонния номер и ел.поща при онлайн регистрацията дава възможност за обратна връзка с лицето в процеса на обработка на заявката. При изрично дадено съгласие от страна на клиента ел.поща може да бъде ползвана за предоставяне на полезна информация или специални предложения.

6. Освен посочените в предходната точка данни е необходимо клиентът да предостави и следната информация: пол, височина, тегло, размер на обувката, дължина на подметката, умения за каране на ски/сноуборд. Въз основа на тези данни на клиента се предоставя оборудване с подходящи настройки, отговарящи на изискванията за безопасност и съобразени с предоставената от него в регистрационната форма информация. 

7. С извършването на регистрация и с поставянето на подписа си клиентът потвърждава, че е запознат  с настоящите Общи правила и условия и се задължава да ги спазва, потвърждава верността на попълнените от него данни и заявява изричното си съгласие личните му данни да бъдат обработвани от Юлен АД в съответствие с Политиката за поверителност. Клиентът носи отговорност за пълнотата и коректността на предоставените от него данни, като няма право да претендира обезщетение за вреди, настъпили в следствие на невярно предоставена от него информация.  

8. След извършване на регистрацията в системата Wintershteiger, клиентът се оборудва от служители на ски гардероба с подходящото за него оборудване. Преди подписване на договора за наетото оборъдване, клиентът следва да предостави документ за самоличност, който се чете през МРЗ четец с цел генериране на нужните данни за договора за наем.  Клиентът получава оборудване от ски гардеробите на Юлен след заплащането на съответната услуга на място на касите в ски гардероба. За наетото оборудване той получава  екземпляр от подписания от него договор за наем, който следва да се пази до края на периода за ползване на наетото оборудване. 

9. Kлиентът носи отговорност за наетото оборудване и се задължава да го пази от посегателства на трети лица, да го ползва „с грижата на добър стопанин“ и съгласно предназначението му. Той се задължава да съобщи незабавно на служители oт ски гардеробите за повреди върху наетото оборудване, както и за посегателства на трети лица върху него. Клиентът няма право да преотдава наетото оборудване на трети лица.

10. За срока на наемане на оборудването, Клиентът има право да съхранява наетите ски или сноуборд в ски гардероба, от където са наети или на друго подходящо и сигурно място, в това число и мястото за настаняване където е отседнал. 

11. До 17.30 часа на последния ден от срока на наемане на оборудването Клиентът е длъжен да го върне в състоянието и вида, в което то е наето. В случай, че лицето задържи наетото оборудване за по-дълъг от заплатения период, то е длъжно да заплати разликата между платената сума и реално дължимата за по-дългия период сума.   

12. При констатирана повреда, в това число счупване на оборудването или на негов компонент, в резултат на ползването му по време на срока на договора за наем, Клиентът отговаря за разходите за ремонт или замяна на липсващите компоненти. При трайни повреди на наетото оборудване, които го правят абсолютно негодно за ползване, Клиентът се задължава да заплати пълната му стойност по цени, утвърдени от ръководството на Юлен АД. Пълната стойност на наетото оборудване се дължи от Клиента и при кражба или загубване на същото.  

13. Юлен АД не носи отговорност за наранявания или злополуки, причинени или настъпили: при ползване на оборудването не по предназначение; в следствие на несъобразена скорост; при несъобразяване на конкретните снежни и метеорологични условия със собствените умения и способности за каране на ски/сноуборд; поради попълнени неверни данни в регистрационната форма; при самоволна промяна от страна на клиента или на трето лице на настройките на автоматите след получаване на оборудването от ски гардеробите на Юлен и др. 

14. Юлен АД не носи отговорност и не дължи възстановяване стойността на наетото оборудване, когато е започнало неговото ползване и възникне някое от следните основания: прекъсване на електрозахранването; неблагоприятни климатични условия – силен вятър, обилен снеговалеж, липса на сняг, много ниски или много високи температури, мъгли, проливен дъжд и други; частично затваряне по съображения за сигурност на писти и въжени линии в ски зоната, или за провеждане на спортни състезания, тренировки и/или други мероприятия и/или други хипотези предвидени в действащото законодателство; при болест, настъпила травма или злополука на клиента, възникнали по време на ползване на оборудването; клиентът прекрати ползването на оборудването преди изтичане на периода, за който е наето, независимо от причината, която налага това; при фосмажорни обстоятелства.

15. В „ЮЛЕН“ АД  разбираме отговорността, която носим за Вашите лични данни и се  стремим да спазваме високи стандарти за защита на личната информация и неприкосновеността на личния живот. Събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни единствено, доколкото това е необходимо за осъществяване на дейността ни, при ясно очертани цели и спазване на изискванията на РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни (накратко Регламента) и на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД). Ние се стремим да осигурим законосъобразно, добросъвестно и прозрачно обработване на лични данни, за конкретни легитимни цели, изрично указани в публикуваната на сайта на дружеството/www.banskoski.com/ Политика за поверителност, като спазваме принципите за „свеждане на данните до минимум“, „точност“, „ограничение на съхранението“, „цялостност и поверителност“ и „отчетност“. 

16. За всички неуредени въпроси в договора за наем е приложимо законодателството на Република България. Всички спорове възникнали във връзка с изпълнението или тълкуването на договора за наем ще се решават от страните със споразумение, а когато това се окаже невъзможно - пред компетентния български съд.

Използвайки този сайт Вие приемате, че използваме „бисквитки"

Вижте повече OK