• Вижте в секция "новини" работното време на кабината през летния сезон!

Ски лифтове и писти

Ски лифтове

Кабина
Моста
Коларски
Бъндерица 1
Бъндерица 2
Шилигарник
Чалин валог
Тодорка
Плато
Стара котва
Детска котва
Паница B
Влек Чалин
Църна Могила

Ски писти

Коларски
Бъндерица
Плато 1
Балканиада
Шилигарник 1
Тодорка
Стара писта
Юлен
Томба
Шилигарник 2
Плато 2
Стражите
Църна Могила
Чалин валог 2
Чалин валог 1
Ски път 1
Ски път 2
Работно време на кабинков лифт 08:30 - 17:30, ски лифтове 08:45 - 16:15.

Снежна покривка

Банско
0 cm
Бъндеришка поляна
10 cm
Тодорка
80 cm

Времето

thursday 25
AM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 9 max. 10
humidity 54%
wind 10 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 6 max. 7
humidity 75%
wind 5 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 8 max. 10
humidity 59%
wind 5 km/h
friday 26
AM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 10 max. 10
humidity 61%
wind 5 km/h
PM
nightthunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 7 max. 8
humidity 78%
wind 0 km/h
NIGHT
dayrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 7 max. 9
humidity 72%
wind 5 km/h
saturday 27
AM
daythunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 8 max. 9
humidity 64%
wind 15 km/h
PM
nightthunderstorm
risk tstorm
snow - cm
min. 2 max. 6
humidity 75%
wind 20 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 4 max. 6
humidity 44%
wind 10 km/h
sunday 28
AM
dayclear
clear
snow - cm
min. 7 max. 7
humidity 37%
wind 5 km/h
PM
nightclear
clear
snow - cm
min. 3 max. 5
humidity 65%
wind 5 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 4 max. 6
humidity 57%
wind 15 km/h
monday 29
AM
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 6 max. 7
humidity 58%
wind 15 km/h
PM
nightrainshowers
rain shwrs
snow - cm
min. 2 max. 4
humidity 89%
wind 15 km/h
NIGHT
daypartcloud
some clouds
snow - cm
min. 2 max. 3
humidity 50%
wind 15 km/h
tuesday 30
AM
daylightsnow
light snow
snow 2 cm
min. 2 max. 3
humidity 76%
wind 20 km/h
PM
nightpartcloud
some clouds
snow - cm
min. 0 max. 1
humidity 81%
wind 20 km/h
NIGHT
dayclear
clear
snow - cm
min. 2 max. 4
humidity 69%
wind 10 km/h

Околна среда

През лятото на 2018г. Юлен АД започна укрепването на засегнат от ерозионни процеси склон до писта Томба на около 1825 м н.в., намиращ се в НП „Пирин”, отдел 130 в, Ски зона с център гр. Басн...
След извършеното укрепване на ерозирани откоси (първа снимка) по ски път Банско- Бъндеришка поляна "Участък 3" през 2016 година, Юлен АД продължи биологичната рекултивация и през 2017 и 2018г. с цел пълно за...
С цел прекратяване на активните ерозионни процеси по  Учатък № А 3 ски път Банско - Бъндеришка поляна и за безопасност на туристите през летния сезон на 2017 година Юлен АД започна укрепителни и рекулти...
В следствие на силните валежи и обилното снеготопене през пролетта и лятото на 2017г. се образуваха свлачищни процеси около стълб №15 на 4СВЛ "Шилигарника - Платото".
В следствие на обилните валежи и снеготопенето през пролетта на 2018 г. на участъци по трасето на ски път Банско- Бъндеришка поляна има паднали камъни от склоновете и са установени начални стадии на ерозионн...
Във връзка с изискванията на т. 1.2-А от Становище по ЕО № БД-01-ЕО/2005 на РИОСВ-Благоевград, Юлен АД ежегодно изготвя годишен доклад по прилагане на изменение на ТУП на Ски-зона с център гр. Банско. С линк...
Тук може да се запознаете с политиката по околна среда, която провежда фирма "Юлен" АД към 2018 година.
Юлен АД, концесионер на ски-зона Банско, притежава сертификат за удостоверение, че внедрената система за управление на околната среда е одобрена от Lloyd's Register Quality Assurance и е в съответствие със с...
Във връзка с изискванията на т. 1.2-А от Становище по ЕО № БД-01-ЕО/2005 на РИОСВ-Благоевград, Юлен АД ежегодно изготвя годишен доклад по прилагане на изменение на ТУП на Ски-зона с център гр. Банско. С линк...
С цел прекратяване на активните ерозионни процеси по  учатък №3 ски път Банско - Бъндеришка поляна и безопасност на туристите,  през летния сезон на 2016 година...
В резултат на големия интерес през последните години към ски зоната, се констатира, че капацитетът на пречиствателното съоръжение се изчерпва и е необходимо неговото увеличаване. В следствие на горното...
В резултат на големия интерес през последните години към ски зоната, се констатира, че капацитетът на пречиствателното съоръжение се изчерпва и е необходимо неговото увеличаване. В следствие на горното...
В резултат на големия интерес през последните години към ски зоната, се констатира, че капацитетът на пречиствателното съоръжение се изчерпва и е необходимо неговото увеличаване. В следствие на горното фирма...
Тук може да се запознаете с политиката по околна среда, която провежда фирма "Юлен" АД. Политика по ОС
Очаквайте утре от 13:30 включване на живо от състезанието.
Livestreaming will start tomorrow at 13:30 UTC+2.